آی بانوی مهربان با تفحص در پهنه خاک ایران زمین دستچینی از دانه های مغذی نظیر گندم, جو, نخود سیاه و سفید, عدس, ماش, برنج قهوه ای و میوه هایی مانند سنجد, به, سیب, بادام, گردو, پسته، انجیر و فندق را برگزید و همچنین با بهره مندی از عسل کاملا طبیعی، اعجاز زنبورها، این موجودات به ظاهر کوچک، با استاندارد بالا، مصمم شد برای آینده سازان میهنش, قوتی لذیذ و نیرو بخش مهیا کند; چرا که سلامت نسل ایرانی آرزوی اوست.
آرزوی مــا یــه لبخنــد واقعــی و از تــه دلــه، بــرای همــه ی بچه هــای دنیا و مامانهــا و باباهــا، رویــای مــا غــذای طبیعــی بــرای همه اســت…